Terapi, rådgivning eller familietjek?

Mange spørger efter forskellen på terapi og rådgivning. Skal det beskrives så enkelt som muligt, vil jeg kort sammenfatte det her:

Rådgivning er at man står i en bestemt problemstilling, tvivl eller bekymring. Det kan være med sig selv eller på andres vegne. Rådgivningen giver hjælp til overblik over situationen og munder ud i muligheder/råd til eventuelle løsninger.

Terapi går et skridt videre eller dybere. Her er man optaget af, hvad problemstillingen, tvivlen, eller bekymringen har af betydning i dagligdagen, i livet og hos pårørende. Terapi er også optaget af mønstre og processer der gør at man havner i bestemte situationer . Terapi vil skabe en personlig forandring for alle parter, der giver større trivsel nu og fremadrettet.

Det er meget populært blandt par og familier at få lavet er partjek eller familietjek. Her vil jeg lave et tjek af hvordan hver enkelt har det i relationen. En status på de nærmeste relationer. Er der noget som man ikke ser i dan fortravlede dagligdag? Er det noget i relationen/familien, som skal tages vare på inden der udvikler sig mistrivsel? Det er altid en god idé for at bevare sunde relationer at få lavet et tjek.